Köpa Hund Av Kennel Ecarpadi


cimg2325.jpg

Kennel Ecarpadi är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK), Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK) och Svenska Kuvaszklubben (SvKK). Därmed följer vi deras regler och klubbstadgar. Det innebär att våra avelshundar uppfyller de hälsokrav som ställs av dessa klubbar samt att vi använder SKK:s avtal vid fodervärdskap och försäljning av hundar. Det är en trygghet både för valpköparen/fodervärden och för oss som kennelägare. Naturligtvis följer vi även Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen och vi förväntar oss detsamma av eventuella valpköpare/fodervärdar.

En hund som ägs av oss eller samägs med oss ska hållas i god kondition. Naturligtvis önskar vi detsamma för de valpar som säljs. Vi finns alltid som ett bollplank om man har problem, frågor eller funderingar oavsett om man väljer att köpa hund eller bli fodervärd. 

Vi använder oss av tre olika typer av avtal; köpeavtal, köpeavtal med bibehållen avelsrätt samt fodervärdsavtal. Nedan följer förklaring.

 

Köpa hund

För köpare gäller SKK:s köpeavtal. När hunden säljs till köparen för fullt pris övergår hunden till köparen utan inskränkningar. Uppfödaren kan alltså inte skriva in villkor i avtalet om att uppfödaren exempelvis behåller parningsrätten.

 

Halvfodervärdskap

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt kallas i folkmun för halvfodervärdskap. Det innebär att hälften av priset för hunden avläggs kontant och den resterande halvan betalas genom att uppfödaren behåller rätten att använda hunden i avel med allt vad det innebär. Hunden ska bland annat höftledsröntgas, mentaltestas, ställas ut på hundutställningar och eventuellt gentestas. Uppfödaren står för de kostnader som uppstår i samband med parning, valpning och uppfödning. Övriga kostnader (inklusive försäkring, vaccination och andra vårdkostnader) är köparen ansvarig för. Det är alltså viktigt att köparen är villig att samarbeta med uppfödaren. För tik har uppfödaren rätt till en valpkull (om minst en valp som uppnår minst fem veckors ålder) och för hane så har uppfödaren rätt till tre valpkullar (om minst en valp som uppnår minst fem veckors ålder). När valpkullsantalet har uppnåtts övergår hunden till köparen. Om valpkullsantalet inte har uppfyllts när hunden fyller fem år förfaller avelsrätten och hunden övergår helt till köparen (för tik gäller att om parning sker precis innan hunden fyller fem år så har uppfödaren rätt att ha hunden till dess att valparna är redo att skiljas från sin mamma).

 

Fodervärdskap

Fodervärdskap innebär att ingen kontant ersättning erläggs för hunden, istället betalas hunden genom att uppfödaren behåller rätten att använda hunden i avel med allt vad det innebär. Hunden ska bland annat höftledsröntgas, mentaltestas, ställas ut på hundutställningar och eventuellt gentestas. Uppfödaren står för de kostnader som uppstår i samband med parning, valpning och uppfödning. Övriga kostnader (inklusive försäkring, vaccination och andra vårdkostnader) är köparen ansvarig för. Det är alltså viktigt att köparen är villig att samarbeta med uppfödaren. För tik har uppfödaren rätt till max två valpkullar (om minst en valp som uppnår minst fem veckors ålder) och för hane så har uppfödaren rätt till max sex valpkullar (om minst en valp som uppnår minst fem veckors ålder). Det exakta antalet valpkullar bestäms i avtalet. När valpkullsantalet har uppnåtts övergår hunden till köparen. Om valpkullsantalet inte har uppfyllts fem år efter det att avtalet upprättades, eller när hunden fyller sju år, förfaller avelsrätten och hunden övergår helt till köparen.

Läs fodervärdsavtalet här.

 

Mer information:

Information om att äga hund från SKK.

Jordbruksverket informerar om hur man sköter sin hund.

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt.