Uppfödarmötet 9 juli 2016

Lördagen den 9 juli 2016 samlades Svenska Kuvaszklubbens (SvKKs) uppfödare och övriga intresserade medlemmar på Hökensås Camping i Tidaholm för att hålla uppfödarmöte. Åtminstone fyra kennlar fanns på plats där Silvana representerade Kennel Ecarpadi. Uppfödarmötet föregicks av en arbetshelg för SvKKs styrelse och kommittéer och hela helgen präglades av en gemytlig stämning, precis som vanligt.

Uppfödarmötet var utlyst till att hållas söndagen 10 juli men eftersom alla fanns på plats redan lördag kväll så beslutades det att mötet skulle hållas då. Nedan följer en kort resumé av vad som diskuterades under uppfödarmötet.

 

Kan magomvridning vara ärftligt?

Mötesdeltagarna har tyckt sig se att magomvridning förekommer oftare i vissa avelslinjer. Det poängterades dock att även miljöfaktorer, såsom kosten, kan bidra till magomvridning.

 

Kan fukteksem vara ärftligt?

Mötesdeltagarna framförde att fukteksem förmodligen inte är ärftligt utan snarare hänger samman med individ och miljö. Detta sägs även gälla för allergier och andra hudutslag. Dock ställde man sig frågan om man ska undvika att para två individer med fukteksem.

 

Ska SvKK ha som krav att importerade hundar med genomförda hälsotest i hemlandet även ska hälsotestas i Sverige?

Mötesdeltagarna ansåg att när det kommer till höftledsröntgen bör det vara tillräckligt med röntgen i hemlandet så länge som Svenska Kennelklubben (SKK) godkänner denna. Ögonlysning bör däremot alltid ske i Sverige. Huruvida man ska kräva DNA-test för prcd-PRA är oklart.

 

Vad gäller importer är frågan om de ska användas till att skapa nya avelslinjer eller om de ska användas till att försöka förbättra de avelslinjer som redan finns?

Mötesdeltagarna ansåg att då Sverige, tillsammans med Norge, har en väldigt liten kuvaszpopulation bör importer användas till att förbättra de linjer som redan finns.

 

Ska uppfödare uppmanas att ta kontakt med SvKKs Avelskommitté innan de importerar hundar? Detta i syfte att försöka skapa en så bred avelsbas som möjligt och undgå att flera uppfödare importerar hundar från samma kullar eller avelslinjer.

Mötesdeltagarna ansåg att det var en god idé att diskutera planerade importer med varandra och det fördes även fram att uppfödare bör hjälpa varandra med att undersöka avelslinjer för att kunna undvika att hundar med nära släktskap importeras.

 

Ska SvKK återinföra krav på röntgen av armbågarna för att kontrollera att hunden inte är behäftad med armbågsdysplasi (Ed)?

Det beslutades att vänta med denna diskussion till ett senare tillfälle.

 

Posted on August 11, 2016 and filed under SvKK, Svenska Kuvaszklubben.