Posts filed under SvKK

På gång i SvKK

Kuvaszpromenader 24 september 2016

Svenska Kuvaszklubben (SvKK) ordnar kuvaszpromenader på tre platser i landet: Jönköping (Huskvarna), Norrköping och Höör. Promenaderna avslutas med en gemensam fika.

 

Jönköpingspromenaden på Facebook.

Östgötapromenaden på Facebook.

Skånepromenaden på Facebook.

 

Läs mer om promenaderna på SvKKs hemsida.

Kuvaszpromenad våren 2016. Foto: Elisabeth Andersson.

Kuvaszpromenad våren 2016. Foto: Elisabeth Andersson.

 

Inofficiell hundutställning i Moheda 8 oktober 2016

SvKK arrangerar sin årliga, inofficiella hundutställning för alla raser i Moheda Bollhall. Domare är Markus Gisslén (grupp 1, 2, 3 & 9) och Tord Lundborg (grupp 4, 5, 6, 7, 8 & 10). Sista anmälningsdag är 25 september. Servering och försäljare av hundartiklar kommer att finnas på plats.

SvKKs hundutställning i Moheda. Foto: Kicki Svalin.

SvKKs hundutställning i Moheda. Foto: Kicki Svalin.

Nedan ses annonsen från nyutkomna Hundsport. Läs mer om Moheda-utställningen på SvKKs hemsida.

SvKKs inbjudan till inofficiell utställning i Moheda 8 oktober 2016, publicerad i Hundsport nr 9/2016.

SvKKs inbjudan till inofficiell utställning i Moheda 8 oktober 2016, publicerad i Hundsport nr 9/2016.

 

Officiell hundutställning i Moheda 26 december 2016

Även kuvaszens specialklubb, Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK), har en hundutställning inplanerad. SBHK arrangerar sin årliga hundutställning i Moheda under annandag jul för de raser som klubben ansvarar för. Domare är Hans Almgren och sista anmälningsdag är 29 november.

Se inbjudan nedan eller läs mer på SBHKs hemsida.

Inbjudan till SBHKs officiella utställning i Moheda 26 december 2016.

Posted on September 18, 2016 and filed under Svenska Kuvaszklubben, SvKK, SBHK.

Uppfödarmötet 9 juli 2016

Lördagen den 9 juli 2016 samlades Svenska Kuvaszklubbens (SvKKs) uppfödare och övriga intresserade medlemmar på Hökensås Camping i Tidaholm för att hålla uppfödarmöte. Åtminstone fyra kennlar fanns på plats där Silvana representerade Kennel Ecarpadi. Uppfödarmötet föregicks av en arbetshelg för SvKKs styrelse och kommittéer och hela helgen präglades av en gemytlig stämning, precis som vanligt.

Uppfödarmötet var utlyst till att hållas söndagen 10 juli men eftersom alla fanns på plats redan lördag kväll så beslutades det att mötet skulle hållas då. Nedan följer en kort resumé av vad som diskuterades under uppfödarmötet.

 

Kan magomvridning vara ärftligt?

Mötesdeltagarna har tyckt sig se att magomvridning förekommer oftare i vissa avelslinjer. Det poängterades dock att även miljöfaktorer, såsom kosten, kan bidra till magomvridning.

 

Kan fukteksem vara ärftligt?

Mötesdeltagarna framförde att fukteksem förmodligen inte är ärftligt utan snarare hänger samman med individ och miljö. Detta sägs även gälla för allergier och andra hudutslag. Dock ställde man sig frågan om man ska undvika att para två individer med fukteksem.

 

Ska SvKK ha som krav att importerade hundar med genomförda hälsotest i hemlandet även ska hälsotestas i Sverige?

Mötesdeltagarna ansåg att när det kommer till höftledsröntgen bör det vara tillräckligt med röntgen i hemlandet så länge som Svenska Kennelklubben (SKK) godkänner denna. Ögonlysning bör däremot alltid ske i Sverige. Huruvida man ska kräva DNA-test för prcd-PRA är oklart.

 

Vad gäller importer är frågan om de ska användas till att skapa nya avelslinjer eller om de ska användas till att försöka förbättra de avelslinjer som redan finns?

Mötesdeltagarna ansåg att då Sverige, tillsammans med Norge, har en väldigt liten kuvaszpopulation bör importer användas till att förbättra de linjer som redan finns.

 

Ska uppfödare uppmanas att ta kontakt med SvKKs Avelskommitté innan de importerar hundar? Detta i syfte att försöka skapa en så bred avelsbas som möjligt och undgå att flera uppfödare importerar hundar från samma kullar eller avelslinjer.

Mötesdeltagarna ansåg att det var en god idé att diskutera planerade importer med varandra och det fördes även fram att uppfödare bör hjälpa varandra med att undersöka avelslinjer för att kunna undvika att hundar med nära släktskap importeras.

 

Ska SvKK återinföra krav på röntgen av armbågarna för att kontrollera att hunden inte är behäftad med armbågsdysplasi (Ed)?

Det beslutades att vänta med denna diskussion till ett senare tillfälle.

 

Posted on August 11, 2016 and filed under SvKK, Svenska Kuvaszklubben.

Kuvaszspecialen 2016

Datum: 28 maj 2016.Domare: Anca Giura, Rumänien. | 41 anmälda hundar. | Arrangör: SvKK.

I slutet av maj ägde den årliga Kuvaszspecialen rum. Kennel Ecarpadi var som vanligt delaktiga i arrangemanget då vi ingår i Svenska Kuvaszklubbens (SvKKs) utställningskommitté. På plats fanns Silvana.

Kuvaszspecialen är alltid en väldigt trevlig tillställning där hundutställningen sker på lördagen och där man umgås med likasinnade under både fredag och lördag kväll om man vill. Nytt för i år var att SvKK samarrangerade utställningen tillsammans med Svenska klubben för ungerska rashundar (Svk FUR), främst för att kunna ha möjlighet att bjuda in en utländsk domare.

Domare Anca Giura från Rumänien. Foto: SvKK.

Domare Anca Giura från Rumänien. Foto: SvKK.

Utav våra hundar var det enbart Docka (Fjellflokken Areia Babóca) som ställdes och hon belönades med Certifikatkvalité (Ck) vilket vi är mycket nöjda med.

Docka (Fjellflokkens Areia Babóca). Foto: SvKK.

Docka (Fjellflokkens Areia Babóca). Foto: SvKK.

Hermész (Sorschies Nemes Hermész), som numera ägs av sina före detta fodervärdar, deltog också och trots att han var kraftigt urfälld fick även han Ck. Bland de topplacerade hundarna fanns en hel del nära släktingar till våra hundar.

Hermész (Sorschies Nemes Hermész). Foto: SvKK.

Hermész (Sorschies Nemes Hermész). Foto: SvKK.

BIR & BIM

Bäst i rasen (BIR) blev hanen Sorschies Szép Jenci vars mamma är Sorschies Szép Dajka vilket innebär att han är halvbror med vår Ize (Sorschies Szép Izor) och systerson till Dézi (Sorschies Szép Dézi) och Danilo (Sorschies Szép Danilo). Bäst i motsatt kön (BIM) blev tiken Czaruso Coldblow Jules.

BIR Sorschies Szép Jenci & BIM Czaruso Coldblow Jules. Foto: SvKK.

BIR Sorschies Szép Jenci & BIM Czaruso Coldblow Jules. Foto: SvKK.

Bästa hane

Bästa hane 2 med Certifikat (Cert) blev Fjellflokkens Areia Arszlán vars pappa är Three C's Feher Zeus vilket gör Arszlán till halvbror med Hermész. Arszláns mamma är Csigora Joy vilket även gör Arszlán till halvbror med Docka.

Bästa hane 3 blev Sorschies Szép Jegesmedve som är kullbror med BIR-vinnaren, och alltså nära släkt med våra hundar, och Bästa hane 4 blev Czaruso Costanza.

Bedömning. Foto: SvKK.

Bedömning. Foto: SvKK.

Bästa tik

Bästa tik 2 blev Sorschies Nemes Huba som är kullsyster med Hermész och därmed barnbarn till vår Länsman (Csigora Emir) och systerdotter till vår Tassa (Csigora Ijász Intarsia).

Bästa tik 3 med Cert blev Fjellflokkens Areia Ajándék som är kullsyster med Bästa hane 2 och därmed nära besläktad med våra hundar.

Bästa tik 4 med Reserv-certifikat (R-cert) blev Megyeri-Nomád Éger som bor tillsammans med vår egen uppfödning Esso (Ecarpadi Égi Eclipse).

Sorschies Nemes Huba & Sorschies Szép Gulyás tävlar i Barn med hund. Foto: SvKK.

Sorschies Nemes Huba & Sorschies Szép Gulyás tävlar i Barn med hund. Foto: SvKK.

BIR & BIM veteraner

BIR veteran med Ck blev tiken Sorschies Szép Dajka som är mamma till BIR-vinnaren och till Ize. BIM veteran med Ck blev hanen Csigora Gyémánt Gordan.

BIR veteran Sorschies Szép Dajka & BIM veteran Csigora Gyémánt Gordan. Foto: SvKK.

BIR veteran Sorschies Szép Dajka & BIM veteran Csigora Gyémánt Gordan. Foto: SvKK.

BIR & BIS valp

BIR valp och Best in show (BIS) valp blev tiken Fjellflokkens Igor Csilár som är dotter till Hermész.

Hermész dotter Fjellflokkens Igor Csilár. Foto: SvKK.

Hermész dotter Fjellflokkens Igor Csilár. Foto: SvKK.

Dockas släktingar

Dockas pappa, Sorschies Szép Gulyás, blev belönad med Ck och detsamma blev Sorschies Szép Gazda som är Dockas faster.

Dockas pappa Sorschies Szép Gulyás. Foto: SvKK.

Dockas pappa Sorschies Szép Gulyás. Foto: SvKK.

Tre av Dockas kullsyskon deltog där hennes bror, Fjellflokkens Areia Bajnók, fick Ck och hennes systrar, Fjellflokkens Areia Banshee och Fjellflokkens Areia Bejke, fick Excellent. Csigora Lucky Loppan, som är halvsyster med Docka då de har samma pappa, belönades med Very good.

Dockas bror Fjellflokkens Areia Bajnók. Foto: SvKK.

Dockas bror Fjellflokkens Areia Bajnók. Foto: SvKK.

Dockas syster Fjellflokkens Areia Banshee. Foto: SvKK.

Dockas syster Fjellflokkens Areia Banshee. Foto: SvKK.

Dockas syster Fjellflokkens Areia Bejke. Foto: SvKK.

Dockas syster Fjellflokkens Areia Bejke. Foto: SvKK.

Hermész släktingar

Som nämnt blev Hermész sex månader gamla dotter, Fjellflokkens Igor Csilár, BIS valp och det gick även bra för hanen Czaruso Dvalin, som hör till Hermész första kull, då han belönades med Ck.

Hermész son Czaruso Dvalin. Foto: SvKK.

Hermész son Czaruso Dvalin. Foto: SvKK.

Avelsklasser

1:a med Hederspris (Hp) blev hanen Red Dog's White Russian med 3 kombinationer (kullar).

2:a med Hp blev hanen Sorschies Szép Gulyás med 2 kombinationer där Docka deltog.

Bästa avelsgrupp 2 efter Sorschies Szép Gulyás. Foto: SvKK.

Bästa avelsgrupp 2 efter Sorschies Szép Gulyás. Foto: SvKK.

Uppfödarklasser

1:a med Hp blev Kennel Sorschies, 2:a med Hp blev Kennel Czaruso och 3:a med Hp blev Kennel Fjellflokken där Docka deltog.

Bästa uppfödargrupp 3: Kennel Fjellflokken. Foto: SvKK.

Bästa uppfödargrupp 3: Kennel Fjellflokken. Foto: SvKK.

Utmärkelse

Länsman och Silvana tilldelades även pris som rasambassadörer, tillsammans med Ery, Weine och deras Sorschies Szép Dalya, då SvKK ansåg att de hade gjort mycket för rasen.

Silvana, Ery & Weine får utmärkelse. Foto: SvKK.

Silvana, Ery & Weine får utmärkelse. Foto: SvKK.

Mer information och bilder på alla hundar hittas hos SvKK under Kuvaszspecialen 2016.

Posted on June 15, 2016 and filed under SvKK, Våra hundar.