Posts filed under Svenska Kuvaszklubben

På gång i SvKK

Kuvaszpromenader 24 september 2016

Svenska Kuvaszklubben (SvKK) ordnar kuvaszpromenader på tre platser i landet: Jönköping (Huskvarna), Norrköping och Höör. Promenaderna avslutas med en gemensam fika.

 

Jönköpingspromenaden på Facebook.

Östgötapromenaden på Facebook.

Skånepromenaden på Facebook.

 

Läs mer om promenaderna på SvKKs hemsida.

Kuvaszpromenad våren 2016. Foto: Elisabeth Andersson.

Kuvaszpromenad våren 2016. Foto: Elisabeth Andersson.

 

Inofficiell hundutställning i Moheda 8 oktober 2016

SvKK arrangerar sin årliga, inofficiella hundutställning för alla raser i Moheda Bollhall. Domare är Markus Gisslén (grupp 1, 2, 3 & 9) och Tord Lundborg (grupp 4, 5, 6, 7, 8 & 10). Sista anmälningsdag är 25 september. Servering och försäljare av hundartiklar kommer att finnas på plats.

SvKKs hundutställning i Moheda. Foto: Kicki Svalin.

SvKKs hundutställning i Moheda. Foto: Kicki Svalin.

Nedan ses annonsen från nyutkomna Hundsport. Läs mer om Moheda-utställningen på SvKKs hemsida.

SvKKs inbjudan till inofficiell utställning i Moheda 8 oktober 2016, publicerad i Hundsport nr 9/2016.

SvKKs inbjudan till inofficiell utställning i Moheda 8 oktober 2016, publicerad i Hundsport nr 9/2016.

 

Officiell hundutställning i Moheda 26 december 2016

Även kuvaszens specialklubb, Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK), har en hundutställning inplanerad. SBHK arrangerar sin årliga hundutställning i Moheda under annandag jul för de raser som klubben ansvarar för. Domare är Hans Almgren och sista anmälningsdag är 29 november.

Se inbjudan nedan eller läs mer på SBHKs hemsida.

Inbjudan till SBHKs officiella utställning i Moheda 26 december 2016.

Posted on September 18, 2016 and filed under Svenska Kuvaszklubben, SvKK, SBHK.

Nu far vi till Ungern

Under helgen som kommer pågår världsmötet för kuvasz i Hortobágy, Ungern. Ett tiotal personer från Sverige kommer att åka dit och även ett par norrmän finns på plats.

Helgen arrangeras av Hungarian Kuvasz Breed Care Association vilket på svenska borde kunna få den ungefärliga översättningen Rasassociationen för vård av ungersk kuvasz och den består av föreläsningar, en hundutställning, en mentalbeskrivning och utflykter.

Alla utländska klubbar får möjlighet att presentera sig och för Svenska Kuvaszklubbens räkning föll det på oss på Kennel Ecarpadi att fixa presentationen, där Ariana har gjort själva presentationen och där Silvana, som är den av oss som är på plats, har i uppdrag att framföra den. En PDF-version av föredraget kommer att publiceras här hos Kennel Ecarpadi i morgon, lördag, och förhoppningsvis tar de skandinaver som spenderar helgen i Ungern en mängd bilder som vi kan dela med oss av.

 

Mer information (mestadels på ungerska): www.magyarkuvasz.hu

 

Inbjudan och dagsprogrammen ses på bilden nedan.

Posted on August 12, 2016 and filed under Ungern, Svenska Kuvaszklubben.

Uppfödarmötet 9 juli 2016

Lördagen den 9 juli 2016 samlades Svenska Kuvaszklubbens (SvKKs) uppfödare och övriga intresserade medlemmar på Hökensås Camping i Tidaholm för att hålla uppfödarmöte. Åtminstone fyra kennlar fanns på plats där Silvana representerade Kennel Ecarpadi. Uppfödarmötet föregicks av en arbetshelg för SvKKs styrelse och kommittéer och hela helgen präglades av en gemytlig stämning, precis som vanligt.

Uppfödarmötet var utlyst till att hållas söndagen 10 juli men eftersom alla fanns på plats redan lördag kväll så beslutades det att mötet skulle hållas då. Nedan följer en kort resumé av vad som diskuterades under uppfödarmötet.

 

Kan magomvridning vara ärftligt?

Mötesdeltagarna har tyckt sig se att magomvridning förekommer oftare i vissa avelslinjer. Det poängterades dock att även miljöfaktorer, såsom kosten, kan bidra till magomvridning.

 

Kan fukteksem vara ärftligt?

Mötesdeltagarna framförde att fukteksem förmodligen inte är ärftligt utan snarare hänger samman med individ och miljö. Detta sägs även gälla för allergier och andra hudutslag. Dock ställde man sig frågan om man ska undvika att para två individer med fukteksem.

 

Ska SvKK ha som krav att importerade hundar med genomförda hälsotest i hemlandet även ska hälsotestas i Sverige?

Mötesdeltagarna ansåg att när det kommer till höftledsröntgen bör det vara tillräckligt med röntgen i hemlandet så länge som Svenska Kennelklubben (SKK) godkänner denna. Ögonlysning bör däremot alltid ske i Sverige. Huruvida man ska kräva DNA-test för prcd-PRA är oklart.

 

Vad gäller importer är frågan om de ska användas till att skapa nya avelslinjer eller om de ska användas till att försöka förbättra de avelslinjer som redan finns?

Mötesdeltagarna ansåg att då Sverige, tillsammans med Norge, har en väldigt liten kuvaszpopulation bör importer användas till att förbättra de linjer som redan finns.

 

Ska uppfödare uppmanas att ta kontakt med SvKKs Avelskommitté innan de importerar hundar? Detta i syfte att försöka skapa en så bred avelsbas som möjligt och undgå att flera uppfödare importerar hundar från samma kullar eller avelslinjer.

Mötesdeltagarna ansåg att det var en god idé att diskutera planerade importer med varandra och det fördes även fram att uppfödare bör hjälpa varandra med att undersöka avelslinjer för att kunna undvika att hundar med nära släktskap importeras.

 

Ska SvKK återinföra krav på röntgen av armbågarna för att kontrollera att hunden inte är behäftad med armbågsdysplasi (Ed)?

Det beslutades att vänta med denna diskussion till ett senare tillfälle.

 

Posted on August 11, 2016 and filed under SvKK, Svenska Kuvaszklubben.